i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Projekty vyhlašované městem

Statutární město Karlovy Vary (dále jen SMKV) a Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. (dále jen DPKV) předkládají do dopravních výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím integrované strategie IPRÚKV° několik projektů.

SMKV předkládá projekty na rekonstrukci stávajících či výstavbu nových cyklostezek. Konkrétně jde o úseky A2 Tašovice – Dvory, A5 Meandr Ohře – Tuhnická lávka, A6 Tuhnická lávka Loděnice. Realizace projektů by měla být ukončena do konce roku 2018.

Dalším projektem, jehož předkladatelem je SMKV je projekt s názvem Přestupní uzel horní nádraží – úprava přednádražního prostoru. Společně s probíhající rekonstrukcí lávky přes Horní nádraží a probíhajícími projekty SŽDC, státní společnost dojde k celkové revitalizaci okolí Horního nádraží. Realizace projektu by měla být ukončena do konce roku 2018.

DPKV předkládá projekt na pořízení osmi nových plně nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, z nichž dva budou velkokapacitní (kloubové) a 6 bude standardních.

Další projektové záměry jsou předkládány v oblasti telematiky a jedná se o inovativní prvky v řízení a bezpečnosti dopravy. V rámci předkládaných projektů má dojít k vybavení části zastávek MHD inteligentními panely, novým informačním systémem bude vybavena rovněž centrální přestupní stanice Tržnice. Dále dojde k modernizaci dispečinku DPKV. V rámci dalšího projektového záměru dojde k vybavení některých autobusů MHD kamerami za účelem zajištění větší bezpečnosti osob a jejich odbavení při nástupu i výstupu z vozidla a v posledním chystaném projektovém záměru je předpokládána realizace preference autobusů MHD na světelných křižovatkách ve městě za účelem zrychlení a zvýšení plynulosti přepravy.

Realizace všech projektů DPKV by měla být ukončena do konce roku 2018.