i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Výzvy

Vyhlášení 40. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb III.“

 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 04. 2019 vyhlašuje 40. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb III.“.

Termín vyhlášení výzvy: 18. 04. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 05. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 06. 2019 

Výzva 40 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 41. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel IV.“


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 04. 2019 vyhlašuje 41. výzvu k předkládání projektových záměrů – Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel IV.

Termín vyhlášení výzvy: 18. 04. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 05. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 06. 2019

Výzva 41 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele

 

Vyhlášení 46. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Nízkoemisní vozidla IV.“


Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 18. 04. 2019 vyhlašuje 46. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Nízkoemisní vozidla IV.“.


Termín vyhlášení výzvy: 18. 04. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 05. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 06. 2019

Výzva 46 - text výzvy

Příloha č. 1 - kritéria

Příloha č. 2a - projektový záměr

Příloha č. 2b - návod

Příloha č. 3 - soulad

Příloha č. 4 - závazky SEA

Operační manuál pro žadatele